BAŞKAN

HÜSEYİN SEMİZ / ÇAYBAŞI BELEDİYE BAŞKANI ÖZGEÇMİŞ

1981 yılında Ordu/Ünye’de doğdu. İlkokulu Çaybaşı’nda, daha sonra liseyi Fatsa Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi’nde Harita Kadastro Bölümü’nü ‘Harita Teknikeri ‘ olarak 1998 yılında bitirdi.

1998-1999 Yurt Mühendislik ve Çaybaşı Belediyesi’nde stajını tamamladı.2001-2002) yılları arasında vatani görevini Erzincan ve Diyarbakır’da tamamladı.

2002-2009 Amotör Lig’de yer alan Çaybaşıspor Kulübü’nde futbol oynadı.

2004 yılında siyasi hayatı AK PARTİ Çaybaşı İlçesi Gençlik Kolları’nda başladı.

10 yıl Meclis Üyeliği, bir dönem Ziraat Odası Meclis Üyeliği yaptı.

Daha sonra görev aldığı AK PARTİ Çaybaşı İlçe Başkanlığı görevi sürecinde ‘Türkiye’nin En Başarılı İlçe Başkanı’ ödülünü(2700 üye kaydı yaparak), dönemin AK PARTİ Genel Merkez Teşkilat Başkanı SN. Ekrem ERDEM’ in elinden aldı.

2002 yılından itibaren Çaybaşı İlçe Merkez’inde,26 mahallede etkin ticari faaliyeti kendisine ait iş yerinde devam ettirmektedir.

2012 yılında kurucusu olduğu Çaybaşı İmam Hatip Lisesi’nde Dernek Yönetim Kurulu üyeliği halen aktif devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

SİYASİ DENEYİMLERİ

2004-2009AK PARTİ (Çaybaşıİlçe Teşkilatı) Gençlik KollarıYönetim Kurulu Üyeliği

2009-2014 AKPARTİ (Çaybaşı İlçe Teşkilatı Belediye Meclis Üyeliği

2011-2015 Çaybaşı İlçesi Ziraat Odası Meclis Üyeliği

2012-2015 AK PARTİ (Çaybaşı İlçe Teşkilatı) İlçe Başkanlığı

2014-2019 AK PARTİ (Çaybaşıİlçe Teşkilatı) Ordu BüyükşehirBelediyesi Meclis Üyeliği

huseyinsemiz1981@hotmail.com

Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

İlçe belediyesi, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyelerine deniyor. İlk kademe belediyesi ise büyükşehir belediye sınırları içinde ilçe kurulmaksızın oluşturulan ve büyükşehir ilçe belediyeleriyle aynı yetki,
imtiyaz ve sorumluluklara sahip belediyeleri ifade ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında ilçe belediyelerine ve ilk kademe belediyelerine ilişkin hususlara da yer veriliyor. Kanun hükümlerine göre İlçe belediyelerinin görevleri ile ilk kademe belediyelerinin görevleri şu şekilde
sıralanıyor;

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri
kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin
hizmetler yapmak.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.